Letní škola stepu 2010 - Klášterec nad Ohří

Klášterecká škola stepového tance otevírá i letos, stejně tak, jako v letech minulých, stepařský kurz pro pokročilé tanečníky. Za svojí historii již touto školou prošlo více než 700 účastníků z různých koutů Evropy. Škola má již sedmnáctiletou tradici a je zaměřena na step a vše, co s ním souvisí. Vyjmenujme alespoň základní oblasti, kterým se škola věnuje, a na které klade nejvyšší důraz. Jedná se především o takové druhy dovedností, které ve své vzájemné kombinaci teprve dávají tanečníkovi možnost kvalitně produkovat stepařská čísla. Jsou to zejména: pohybové schopnosti v souladu s hudebním doprovodem, cítění i schopnost reprodukce rytmických variací, schopnost reprodukce speciálních technik nohou, které obecně nazýváme technikami stepařskými, a v neposlední řadě i schopnosti mimické a kreativní. Příležitostně se pak škola zabývá i prací s rekvizitou a přípaně některými dalšími uměleckými žánry, kterými je možné step vhodně doplňovat.

Jak, co a kdo učí?

Způsob a rozsah výuky

Způsob výuky je navržen tak, aby měl každý možnost si nějaký výukový materiál v rejstříku svých dovedností odnést. Hodiny většinou začínají rytmickými a technickými nácviky od jednoduchých a pomalých variací, postupně k variacím složitějším, prováděným v rychlejších a rychlejších tempech. Každá vyučovaná choreografie je postupně stavěna z předem dobře procvičených prvků, které nemusí být v rámci hodiny zvládnuty v dokonalé kvalitě, ale častým a intenzívním opakováním učené látky v dalších hodinách je postupně dosahováno maximální úspěšnosti. Rozsah výukového času je 6 hodin denně rozdělených na dopolední a odpolední bloky (až 36 hodin výuky v rámci kurzu), což poskytuje dostatečný prostor pro zvládnutí látky i dostatek času pro načerpání energie na další lekce. Na začátku náročnějších lekcí bývá zařazována pohybová nebo mimická průprava, která má za úkol fyzicky nastartovat tanečníky a navodit pracovní atmosféru.

Výuková látka

Výuka je určena pro stepaře různé pokročilosti (od mírně pokročilých až po lektory tanečních klubů) a postupně v průběhu týdne stupňuje svojí náročnost (s ohledem na průměrnou zdatnost účastníků). Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné na začátku technicky ovládat alespoň stepařské základy. Kurz probíhá formou výuky několika krátkých choreografií, které jsou zkoušeny na různá tempa a různé hudební doprovody. Jsou to jakési kontejnery vyučovaných technik, které lze po absolvování kurzu používat jako zásobárnu kroků, pro stavbu vlastních variací, ale i jako celky, z nichž lze celé choreografie sestavovat. Jednotlivé techniky jsou vždy pro každý kurz voleny co možná nejoriginálněji tak, aby si i stálí účastníci odváželi vždy nové dovednosti, které jsou zaručeně neokoukané. Za historii školy, již bylo učeno velké množství technik a vzniklo mnoho krátkých choreografií (více než 200). Aby byla zajištěna originalita vyučovaného materiálu, vznikají v dílnách lektorů stále nové variace. Do výuky je záměrně, pro odlehčení, zařazován také takový materiál, který navazuje na stepařské tradice a vhodně je rozvíjí do pokročilejších forem. Velký důraz je kladen především na rozvíjení rytmických schopností, které v nejvyšší míře tvoří právě z tohoto druhu tance teprve to pravé umění.

Lektoři

Tato škola byla založena v roce 1992 a od této doby jsou jejími stálými lektory bratři Pavel a Petr Hrubcovi, kteří se kromě výuky věnují i aktivním produkcím stepařských čísel. Bratři se stepovému tanci, rytmice a choreografii věnují již přes dvacet let a prošli již mnoha úspěchy, jak v pozici lektorské, tak i v rámci stepařských produkcí, v národním, i mezinárodním měřítku. Z nejprestižnějších ocenění je možné vyjmenovat Pavlův titul mistra světa z roku 1992, titul vicemistra světa z roku 1995, titul mistra Evropy z roku 1996 nebo finálové čtvrté místo obou bratrů z mistrovství světa z roku 1999 v duetu. Sami lektoři pokládají za své největší úspěchy především úspěchy svých žáků.

TOP navigace WWW sídlaVíce na http://www.tap.hrubec.com
Přijeďte si s námi také zastepovat - zdravě a kulturně se protáhnout.
Kontakt:   tap@hrubec.com   604 455 875