Letní škola stepu - Klášterec nad Ohří

Fotogalerie 2003

Step s Pavlem

Pavel letos vyučoval variace, které byly jednoduché a líbivé. Jejich kompozice byla vytvořena tak, aby zdůraznila dva hlavní principy projevu - kontrast a podobnost, a týkala se jak rytmu, tak i krokových figur. Na rozdíl od Petra opět více používal technik s rozsáhlejší "choreografií nohou" a více poskoky, které přenášejí polohu stepaře výše nad parket.
Více (s trochou nadsázky) ...

Step s Petrem

Petr se specializuje na stepařské techniky, které hojně pracují s patami nebo celými plochami chodidel a jeho kombinace úderů mohou na první pohled zamotat hlavu, ale při poctivém tréningu se mohou stát silnou technickou zbraní stepaře. Variace, které letos učil, byly postaveny do velice zajímavých rytmických sestav, jenž by jistě mohly dozdobit dobrou stepařskou choreografii.
Více (s trochou nadsázky) ...

Mimika a uvolnění

Zpravidla, když se něčmu učíme (třeba stepařské variaci) a soustředíme se na látku, jakoby zbytek našeho těla zapomínal, že existuje a nebo naopak svou přítomnost demonstroval jakousi křečí, což jsme si jistě již všichni vyzkoušeli třeba při stepařských lekcích. Tato skutečnost se nevyhýbá ani naší mimice, která by přitom měla být součástí tanečního projevu. Tanec by měl vycházet z vnitřních pocitů člověka. Proto jsme se v rámci hodin vyzkoušeli i duševně a mimicky uvolnit pomocí jednoduchých cviků. Naším rytmickým křepčením v kruhu nebo mimickými projevy jsme se možná i dobře pobavili.
Více (s trochou nadsázky) ...

Twist a charleston

Klepavý tanečník (jak by řekl angličan), neboli stepař, má býti tvorem pohybově všestraným a proto i letos kurzisté měli tu možnost, vychutnat si pocity tanečníků některých zapomenutých tanců. Prožít kroutivý pocit twistu nebo nohovrtný a houpavý pohyb charlestonu bylo zároveň příjemným uvolněním od technického klepání stepařské obuvi do parketu. Navíc tak dostaly šanci i svalové partie, které jsou při stepu méně používané. Protože stepaři se zpravidla soustředí převážně na práci nohou (čím blíže k parketu, tím více), doplňuje tréning ostatních tanečních žánrů celkovou taneční dispozici, která se projeví i při stepařských produkcích.
Více (s trochou nadsázky) ...

Jazz dance se Zorkou

Zorka měla opět, stejně jako loni, velký úspěch se svými "jazz dance" pohybovkami a variacemi. Letos, i přes fyzicky náročné stepařské hodiny, se jazzových lekcí účastnili téměř všichni stepaři kurzu. Tentokrát byla vyučovaná pohybová sestava tvořena i improvizačními bloky, které získávají stále více na oblibě tanečníků. Snad je to tím, že dodávají tak potřebnou volnost jinak spoutaného ducha i těla.
Více (s trochou nadsázky) ...

Z příspěvků dobrovolných dárců

Nejhezčí fotografie bývají někdy dílem náhody, ale i skvělé invence fotografů, kteří se do náhody umí trefit. Máteli ve Vašem fotoarchivu také nějaké fotografie z tohoto kurzu, o které by jste se rádi podělili s ostatními, můžete je poslat na adresu: pavel@hrubec.com a my je uvedeme na těchto stránkách podobným způsobem.
Více (s trochou nadsázky) ...

TOP navigace WWW sídlaVíce na http://www.tap.hrubec.com
Přijeďte si s námi také zastepovat - zdravě a kulturně se protáhnout.
Kontakt:   tap@hrubec.com   604 455 875