Letní škola stepu - Klášterec nad Ohří

Fotogalerie 2003 -> Step s Petrem

Tato fotografie demonstruje tu část stepařské lekce, kterou mají lektoři nejraději. Žáci již potřebnou látku vstřebali v dostatečné míře, aby mohl lektor obrátit své tělo takříkajíc "tváří v tvář" svým žákům a citlivým zrakem sledovat plody své lektorské dovednosti.

Zde je zachycen okamžik zrodu nové variace, kterou se pokoušejí stepaři od Petra zachytit. Mikrofon, v tuto chvíli evidentně nevyužitý, slouží jinak k snazší komunikaci mezi lektorem a žáky. V okamžiku, kdy na parket dopadá 30 (v některých okamžicích až 60) stepařských zvukovek s patřičnou razancí, je používání mikrofonu jen ku prospěchu učitelových hlasivek.

Horní polovina této fotografie se příliš nezdařila, proto ji možná uvedeme až na samém konci této stránky. Ani dolní polovina není příliš zdařilá, ale alespoň demondstruje optické vlastnosti ostepovaného parketu, proto jsme se rozhodli Vám ji na tomto místě neodepřít.

Tato fotografie se zdařila o mnoho lépe, než předchozí, a proto ji uvádíme celou. Demonstruje právě používání mikrofonu v součinnosti s předváděním stepařské techniky za současného přemýšlení nad následujícími kroky a prací s nápovědným tahákem, kde jsou detailní poznámky k vyučované látce.

Pomocí kvalitní aparatury je při trénincích reprodukována zvuková nahrávka, vhodná pro konkrétní vyučovanou látku. Povšimněte si také zajímavého úkazu na poloze stepařů. Levá polovina sálu (z pozice pozorovatele) je natočena více vlevo (také z pozice pozorovatele), zatímco pravá polovina sálu je natočena vpravo (opět z pozice pozorovatele). Vzhledem k tomu, že fotograf v okamžiku pořizování této fotografie nedával pozor na dění v sále, bude muset prokonzultovat tento jev s lektorem, který mu jej jistě vysvětlí. Ostatní se mohou pouze dohadovat.

Zde je zachycen okamžik, kdy jsou žáci rozděleni do skupin, aby mohli sobě navzájem předvádět své nabyté dovednosti. Tato skupinka zrovna předvádí variaci, kterou se naučila. V okamžiku, kdy dostepuje, plynule naváže skupinka další. To je umožněno přesným frázováním učených variací (jeden z dominantních principů této školy). A důvod takového předvádění? Při výuce se žáci spontánně spoléhají na přítomnost krokového vzoru (lektora, souseda), což může mít neblahé následky po skončení kurzu. Je nutné proto, po zažití látky, se od vzoru odprostit. Ba navíc, stát se také pozorovaným objektem, což simuluje realitu stepařské produkce a vybuzuje ta správná mozková centra.

Tento záber zachycuje okamžik, kdy těžiště stepujících tanečníků vybočuje z půdorysu nohou. Všimněte si, že ve skutečnosti by v takové poloze nikdo nemohl stát. To je důkaz, že fotografie byla pořízena za pohybu tanečníků. Mimochodem takové fotografie jsou zcela běžné, obzvláště ve světě tance. A jaká že to byla variace? To ví snad jen Petr a ten to vzhledem k následující polofotografii asi nepoví.

Sami můžete potvrdit, že tato část fotografie nestojí za to. Je to dáno i tím, že v okamžiku focení se Petr trochu hýbal. V současnosti probíhá táhlé jednání s aktérem fotografie, zda vůbec může být na těchto stránkách uvedena, ale protože Petr není správcem těchto stránek, může se jednání táhnout do nekonečna.

TOP navigace WWW sídlaVíce na http://www.tap.hrubec.com
Přijeďte si s námi také zastepovat - zdravě a kulturně se protáhnout.
Kontakt:   tap@hrubec.com   604 455 875