Letní škola stepu - Klášterec nad Ohří

Fotogalerie 2003 -> Jazz dance se Zorkou

Tento záběr je orientován severozápadním směrem a zachycuje tanečníky, připravené k výkonu nespoutaných tanečních pohybů pod Zorčiným vedením. Tyto pohyby se ve skutečnosti pracně zachycují na fotografický materiál, proto zde můžete obdivovat pouze jeden Zorky rychlý pohyb, jenž je z fotografie dobře patrný. Ostatní tanečníci jsou připraveni ji následovat v podobném stylu. Na tento obrázek se prosím dívejte ze vzdálenosti 30 cm za rychlého mrkání střídavě levým a pravým okem. Můžete tak docílit úžasného efektu divokého Zorky tančení.

Toto je improvizační část krátké jazz-dance choreografie. Ze snímku je patrný emotivní prožitek tanečníků a zároveň kolektivní spolupráce při improvizaci (viz. přelézající se postavy). V tomto duchu Zorka své žáky motivovala a nutno říci, že bezpochyby zdařile. Bez zajímavosti nebyla ani práce s těžištěm dvojice tanečníků, kteří se na sebe různě věšeli v těch nejzajímavějších polohách, a které se bohužel nepodařilo kvalitně, pro účely zveřejnění, zachytit.

Zde opět vidíme Zorku (nyní méně rozmáznutou), kterak nabádá své svěřence ke správné interpretaci poslouchaných zvuků a z nich vzešlých pocitů v podobě tance. Jednalo se o velice jednoduchý krok, který měl za úkol synchronizovat tanečníky po zběsilé improvizaci. Jeho síla tkvěla právě v jednoduchosti a prostorové hustotě tanečníků, ktěří prováděli kontrastní pohyby (myšleno v čase) horní polovinou těla.

A tady máme opět improvizaci, tentokrát pěkně do prostoru. Jak je vidět, dobrý tanečník se nezalekne ani blízkého kontaktu s taneční plochou a své tělo dokáže rozhýbat i v jinak běžně nepoužívaných, úžasných polohách. Na této fotografii se podařilo zachytit mnoho různých pohybů. Na pozadí fotografie můžete vidět lektorku, kterak pozoruje připravujícího se tanečníka na nadcházející hodinu stepu (ladění stepařských zvukovek apod.), aby tak dala svým svěřencům absolutní improvizační volnost.

TOP navigace WWW sídlaVíce na http://www.tap.hrubec.com
Přijeďte si s námi také zastepovat - zdravě a kulturně se protáhnout.
Kontakt:   tap@hrubec.com   604 455 875